View all jobs

Technische Java Architect

Brussel, België
Beschrijving Profiel
Er wordt algemene kennis gevraagd rond:
 •       Ervaring in een DevOps organisatie met het naar productie brengen van toepassingen met raakvlakken naar andere toepassingen
•       Aandacht voor niet functionele vereisten zoals performantie, beschikbaarheid, …
•       Kennis van en ervaring met diverse integratie alternatieven b.v. webservices, messaging, …
•       Voldoende technische kennis om mee te ontwikkelen en hier ook voor openstaan
•       Communicatieve vaardigheden naar het ontwikkelingsteam en naar de organisatie
•       het opzetten van de presentatie laag (ModelViewController, ModelViewPresenter, ModelViewViewModel, ...)
•       persistentie (relationeel data model, object/relational mappers, NoSQL, event sourcing, ...)
•       remoting en serialisatie (REST, JSON, SOAP, XML)
•       robuustheid en transactionaliteit
•       enterprise application integration
•       queuing
•       beschikbaarheid
•       onderhoudbaarheid
•       performantie en throughput
•       security

Taakomschrijving
•       Het opzetten van de technische architectuur (welke componenten, welke communicatiemechanismen, persistentiestrategie, hoog niveau code structuur, ...) van systemen en applicaties zodat voldaan wordt aan de concrete niet-functionele vereisten van het project, maar ook aan de algemeen geldende architectuurrichtlijnen van de VDAB
•       Meewerken aan het opstellen van technische richtlijnen rond software ontwikkeling (over verschillende projecten heen, voor specifieke projecten)
•       Het bewaken van deze richtlijnen binnen de projecten

Technische Omgeving

•       Java ontwikkeling: Java 8.0 (en hoger)
•       Java enterprise ontwikkeling: Spring (-Boot)
•       Markup: HTML5, CSS3, XML, XML schema, XSLT
•       Web UI ontwikkeling: AngularJS, JSP, Spring MVC, Spring Webflow, Tiles, Javascript, JQuery, JSTL, Servlet3
•       Java persistentie: Hibernate, JPA 2, JDBC
•       Messaging: RabbitMQ, JMS
•       Webservices: REST, Spring Rest , swagger, JAXB, (SOAP, JAX-WS)
•       Java testing en logging: JUnit, Logback, Mockito en Webdriver
•       Technische analyse: UML, UML tool (Enterprise Architect, Visio), design patterns, object-georiënteerde analyse en ontwerp, ERD, Model Driven Design
•       Java build en integration: Maven 2, Jenkins, NPM, Grunt, Bower, puppet
•       Ontwikkelingsomgeving: IntelliJ, (Eclipse,) Toad, andere tools is een plus
•       J2EE Application Servers: Tomcat en (WebLogic versie 8 en hoger)
•       Versiebeheer: Git, Subversion
•       Databaseontwikkeling: Oracle (XE), SQL, PL/SQL, MongoDB
Powered by