logo

View all jobs

Analist - Architect

Leuven, B
Voor een opdracht in Leuven zoeken we een mult-functioneel profiel dat beantwoordt aan de onderstaande omschrijving
 • Ervaring Domain Driven design
 • Event en microservices mindset
 • Linking pin tussen development en business
 • De vraag achter de vraag ontdekken
 • Conceptuele ideeën uitwerken tezamen met de IT architect (-> acteren als Functioneel architect)
 • Conceptuele oplossingen kunnen uitwerken die ook buiten het denkader van de huidige (historische) oplossingen liggen
 • En dus het in vraag stellen van huidige processen / oplossingen en manier van werken
 • Maar ook deze nieuwe ideeën/oplossingen kunnen laten landen in de beperktheid van huidig budget / scope / timings en huidige realiteit
 • het verder kunnen uitwerken van een Intent driven user design binnen UI en UX
 • Noties van een “web-component” approach binnen UI
 • Vertalen van de functionele development requirements  in Behaviour Driven Design test scenario’s (given /when / then) en dit ook als aanzet tot geautomatiseerde testen
 • Going beyond the userstory - inclusief overzicht en impact analyses
 • Reflectiekamer zijn voor andere partijen (development / architectuur / functionele & business analisten / product management / users / ...)
 • Integratie mindset (commands en events definitie) en dit zowel op een proces als op een functioneel API design level
 • Niet alleen denken vanuit een dataperspectief maar ook vanuit een domein perspectief
 • Het mee vorm geven van het domeinmodel en de raakvlakken en dit vanuit een functioneel perspectief
 • En dus een E2E proces mindset
 • Het onbekende opzoeken zowel technisch / functioneel / business en dit integreren in verschillende perspectieven (overzicht bewaren)
 • Acteren “binnen de scope” maar “denken buiten de scope”
 • Conceptueel het onderscheid kunnen maken van “proces stappen” en “business regels”.

Share This Job

Powered by