logo

View all jobs

Software engineering factory manager

Brussels, B
We zijn op zoek naar een ervaren Software engineering factory Manager.
 
  • Ervaring met het aansturen van min 30 engineers, service providers.
  • Engineering achtergrond en ervaring cloud tech, moderne manier SW dev en moderne architectuur principes.
  • PM (Project, Program, Product mgt) ervaring. Kennis van Agile methodologieën.
  • En kennis van opzetten agile teams (min 5 jaar).
  • 2-talig (NL-FR)

Het betreft een full-time opdracht.
Gewenste startdatum is 06 juni 2022

De Manager of the Software engineering factory rapporteert rechtstreeks aan het Hoofd van Digital & Data Analytics en stuurt alle delivery squads (engineering) aan, inclusief de service providers.

Taken

• Coachen, supporteren, aansturen, ontwikkelen en evalueren van medewerkers volgens de agile principes (trust, support & coach, fail to learn, bottom-up), teneinde steeds over competente en gemotiveerde medewerkers te beschikken, nodig voor het realiseren van alle projecten die nood hebben aan software delivery
• Aan- en bijsturen, evalueren van de service providers die werken voor de software factory
• Oplossingen challengen die de engineers voorstellen vanuit een logisch en cost-benefit oogpunt
• Managen van de RUN
• Way of working definiëren en implementeren, inclusief afspraken maken met de relevante ICT domeinen
• Zorgen dat de juiste capaciteit en de juiste skills op het juiste moment aan boord zijn om de demand te kunnen realiseren, rekening houdend met de Data & Analytics sourcing strategie


Profiel
• Masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring)
• Minstens 5 jaar ervaring in het opzetten van Agile teams
• Engineering background, en ervaring met het werken met cloud technologie en de moderne manieren van software development en moderne architectuur principes
• Grondige kennis en ervaring van agile methodologieën Scrum, Kanban, SAFe,…
• Kennis van de “software engineering” markt en de leveranciers in dit domein
• Gedreven people manager
• Ervaring in project management, program management, product management, etc. (ITIL, Prince2/PMBOK)
• Sterk communicatief: klantgericht, diplomatisch, onderhandelingsvaardigheden
• Beheersing van het Nederlands of het Frans. Goede passieve kennis van de tweede landstaal (in beide talen verstaanbaar maken) en goede kennis van het Engels

 

Share This Job

Powered by