logo

View all jobs

Business Analist

Antwerpen, B
Twee senior profielen zullen ingezet worden op de screening van de inhoud van de werkinstructies voor de kantoren op de correctheid en de volledigheid ervan en op het optimaliseren van de inhoud (het ‘wat’). Dit als input voor het veranderings-en opleidingstraject vanuit Distributie naar de kantoren toe.  Ze zullen eveneens werken op het verduidelijken en uitbreiden van de werkinstructies op de hoofdzetel i.k.v. standaardisatie en uniformiteit binnen het team Acceptatie.  Verder zullen ze ook vanuit hun business expertiserol betrokken worden in E2E procesoptimalisaties (o.a. captatie van schulden via CKP).  


Hier zoeken we een type business analist/ procesbeheerder die we in een versneld tempo opleiden als beslisser hypotheken en die vanuit die opleiding kritisch kan nadenken en aangeven waar de gaps en onduidelijkheden zich situeren in het proces en de documentatie, een voorstel doet voor verbetering en dat ook uitvoert. Dit in nauwe samenwerking met een aantal expert-beslissers op de vloer.

More Openings

Oracle ontwikkelaar
.NET team lead
Product Owner

Share This Job

Powered by