logo

View all jobs

Data Architect

Aartselaar, B
DATA ARCHITECT - AARTSELAAR

OVER DE JOB
 • Analytisch denken: een goede data-architect moet in staat zijn om complexe problemen te analyseren en op te lossen door middel van logisch denken en redeneren.
 • Analytische diepgang: voldoende ervaring met in-depth analyse is nodig, de data binnen het bedrijf kan complex en wijd verspreid zijn in systemen, databanken, tot zelfs manuele data, door het bos de bomen kunnen zien is belangrijk.
 • Bedrijfsprocessen kunnen koppelen aan systemen, data en uiteindelijk aan de effectieve data elementen. Om zo de terugkoppeling naar de brede data-architectuur en datamodellen te maken. Overkoepelend bewaken van de link tussen de datamodellen.
 • Uitstekende kennis van data-modellering: de data-architect moet kennis hebben van verschillende data-modelleringstechnieken om te zorgen dat de data op de juiste manier gestructureerd en opgeslagen wordt, in kader van verdere ontsluiting naar andere domeinen (dit in overeenstemming met de lopende data governance opdracht die reeds lopende is).
 • Ervaring met data-integratie: de data-architect moet ervaring hebben met het integreren van data uit verschillende bronnen en systemen om tot een complete en betrouwbare dataset te komen.
 • Goede communicatieve vaardigheden: de data-architect moet in staat zijn om technische informatie op een begrijpelijke manier aan niet-technische stakeholders uit te leggen, alsook voldoende kunnen meedenken en inleven in de verschillende business area’s en digital afdelingen om de uiteindelijke ambiguiteiten mee te helpen oplossen op breed niveau
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving: de data-architect moet op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving rondom privacy en data-veiligheid.
 • Ervaring met ER-modellering: de data-architect moet ervaring hebben met het opstellen van Entity Relationship diagrammen op verschillende niveaus (zoals conceptueel, logisch en fysiek) en deze kunnen vertalen naar praktische (database- => database niet vermelden, vooral datalake implemenatie vereist en daar zit geen DB achter. Voorstel = algemeen genoeg houden) implementaties.
 • Kennis van bedrijfsprocessen: de data-architect moet kennis hebben van bedrijfsprocessen om ervoor te zorgen dat de data-architectuur aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen. De data architect kan daarom BPMN-diagrammen lezen en begrijpen.
 • Ervaring met enterprise level systemen: de data-architect moet ervaring hebben met het ontwerpen van data-architecturen op enterprise niveau, die kunnen omgaan met grote hoeveelheden data en complexe data-stromen.
 • Notie van de Archimate-taal en het werken met/interpreteren van Archimate gebaseerde schema’s is een PRE
 • Kennis van azure, parquet, medaillon architectuur, datawarehousing, (master) data hub, databricks is een pluspunt
 
SKILLS
 • Archimate
 • Data & Service Architecture
 • Data Architecture
 • Data Governance
 • Dutch or French, English is a plus

More Openings

Mobile developer
Test Engineer
MS BI Developer

Share This Job

Powered by